להטיל לכסון סימולטני בתת-מרחב שמור, בערך

תת-מרחבים שמורים כזכור, בסדרת הפוסטים על אלגברה לינארית הגענו להתעסק בשאלה הבאה: נתונה טרנספורמציה לינארית \(T:V\to V\) ואנו רוצים למצוא בסיס שבו המטריצה שמייצגת את \(T\) היא פשוטה. המקרה הטוב ביותר כבר טופל: ראינו כי \(T\) מיוצגת בידי מטריצה אלכסונית … להמשיך לקרוא